Sieci

Serwery

Serwisy

Integracja systemów

Pamięci masowe

Wirtualizacja

Przy sieciach:

Najczęściej wykorzystywany system to Linux lub któryś z rodziny BSD (np. FreeBSD). Posiadają zaawansowane funkcje do obsługi i zarządzania ruchem sieciowym, zbiory gotowych reguł oraz systemy analizujące ruch sieciowy w czasie rzeczywistym - IPS, IDS (Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System).

Przy pomocy tych systemów można konstruować różne urządzenia np. łączące różne fizyczne segmenty sieci oraz integrujące logicznie rozwarstwione (np. przez różną adresację) sieci.

Router (pol. trasownik) - urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. o różnych klasach, maskach itd.), pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub routowania. Router może wpływać również na pkaiety które przekazuje. Występuje w praktycznie każdej domowej lub firmowej sieci komputerowej.

Bridge (pol. most lub mostek) – urządzenie łączące segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza. Most zasadniczo pracuje w 2. warstwie OSI w sieci komputerowej. Na podstawie danych w pakiecie może decydować, gdzie zostaną przesłane dane, które do niego docierają. Może dobierać właściwą trasę i optymalizować przesył danych jak również wpływać na pakiety (podobnie jak router) poczynając od swojej warstwy OSI której dotyczy.

Oprogramowanie będące częścią jądra systemu operacyjnego Linux służące do emulacji mostów sieciowych również nosi nazwę bridge - przy jego pomocy można budować narzędzia służące nie tylko do sterowania ruchem lecz także jako narzędzie do wykrywania problemów i ananlizy pakietów.